KALIBRACE ZAŘÍZENÍ a jeho pravidelné SERVISNÍ PROHLÍDKY

   Někdo moudřejší než my, již kdysi dávno prohlásil, že lepší je vžy prevence, než odstraňování následků.

  Každý majitel, či manažer servisu ve skutečnosti při své každodenní práci řeší zejména rentabilitu vložených investic, rentabilitu vloženého kapitálu, produktivitu práce a dosahovaný hospodářský výsledek. 

   Ať už má ve svém servisu zařízení libovolné značky, více či méně moderní, technicky pokročilé, nebo jen průměrné, je vždy jeho prvořadým požadavkem a potřebou, aby veškerá dílenská technika byla trvale provozuschopná a u techniky, která navíc měří, váží a počítá,  aby hodnoty, které udává a se kterými se pak dále pracuje, byly reálné.

   Pravidelné kalibrace a servisní prohlídky jsou nutné i u sebedokonalejšího zařízení. Je to jen otázka intervalu, v jakém je potřeba každý stroj, či zařízení vyrobený lidskýma rukama, znovu zkontrolovat, nastavit, či jen ověřit, že stále správně pracuje. S nedostatečnou prevencí je to stejnéjako s pověstným uchem u džbánu...

   Naši technici mají odpovídající kvalifikaci k řešení všech kalibrací a pravidelného servisu k zařízením u kterých tuto službu nabízíme.