Revize zdvihacích zařízení

      Abychom mohli provádět příslušné revizní zkoušky a školení obsluhy zvedacích zařízení, vydávat příslušné revizní zprávy, museli naši pracovníci úspěšně absolvovat zkoušky Technické inspekce České republiky a získat příslušná osvědčení.

   V současné době spolupracujeme s mnoha značkovými i neznačkovými servisy a provádíme revizní zkoušky i u některých výrobců osobních automobilů. Samozřejmostí našich služeb je i sledování termínů provádění revizních zkoušek tak, aby se naši klienti nemuseli zatěžovat neustálou administrativou.

   Revizní zkoušky zvedáků vozidel provádíme podle norem:

ČSN 732604, Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

ČSN 27 0808, Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz.

ČSN EN 1493, Zvedáky vozidel.