S většinou našich zákazníků a patrnerů máme uzavřeny Smlouvy o provádění servisních činností, které kromě rozsahu sjednaných služeb stanoví také individuální ceny za tyto služby.

   Informativní ceny za poskytované služby:

Mechanická revize dílenského zvedáku: 

Elektrorevize dílenského zvedáku: