REVIZE A KONTROLY 

   Velmi často se v naší praxi setkáváme s typickým dotazem majitelů servisů: „Proč mám vůbec dělat nějaké revizní zkoušky svých zařízení?“

   Nechceme Vás dále zatěžovat procházkou předpisy a normami. I my máme někdy pocit, že nás různé předpisy, vyhlášky, normy a zákony a jejich neustálé aktualizace zatěžují více než by možná bylo nutné. Takže jen nejpádnější a bohužel i praxí mnohokrát ověřený argument pro každého:

   Pokud se nestane nic, co by skončilo újmou na zdraví nebo smrtí, tak jde opravdu předvším hlavně o peníze a respekt k dodržování pravidel. Pokud si krom toho ale přečtěte pojistné podmínky většiny pojišťoven, tedy pravděpodobně i té vaší, velmi pravděpodobně v nich najdete podobný, nebo zcela shodný text::

 „Pojistník a pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující ke zmenšení nebezpečí nebo k jeho odvrácení, které jsou mu uloženy právními předpisy, nebo na jejich základě, bezpečnostními a technickými normami, ......“