PORADENSTVÍ

  Při rozsahu dnes prováděných oprav vozidel a při spektru značek, které do našich servisů dnes přijíždějí, není jednoduché obsáhnout veškeré informace, které jsou k opravě a servisu vozidel potřebné. Každý servis, ať už značkový, či neznačkový je schopen si na trhu obstarat dostatek technických dat , dokumentace, či postupů k opravě vozidla. Je to ale opravdu vše co mechanik ke zdárné opravě potřebuje? 

   Ani my nejsme schopni každému z mechaniků vždy a se vším přesně poradit a pomoci, když se dostane do úzkých.

Jsou však oblasti, kdy jsme si již mnohokrát v naší praxi ověřili, že možnosti technické konzultace a odborné rady jsou vítanou a potřebnou pomocí pro mnoho mechaniků.

    I pro nás jsou vaše dotazy a problémy trvalým zdrojem zkušeností, které zvyšují úspěšnost při dalších opravách.